GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Tân Dân

Email:  mgtandan.pgddam doi@camau.edu.vn

Điện thoại: 0914219243

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 70% giáo viên tốt nghiệp Đại học. Là những giáo viên giỏi, chiễn sĩ thi đua, có năng lực chuyên môn vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị phát triển giáo dục trình độ chất lượng cao.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của trẻ.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý, sức khỏe học đường.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi hoạt động học, hoạt động vui chơi, ngoại khoá chuyên đề.
- Tổ chức học bán trú,  hai buổi với chương trình tăng cường nâng cao, với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phục vụ dạy học.
- Tổ chức phong trào cho trẻ để giúp trẻ phát huy năng khiếu (nghệ thuật, thể thao…) Tổ chức các buổi chuyên đề… phục vụ cho công tác dạy và học.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch.
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động Công Đoàn – Đoàn...
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ,…với các trường bạn...
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
                                                                                                                                     Hiệu Trường

 

Nguyễn Phương Huệ